Wat is Azaro

Azaro biedt dagbesteding en arbeidsparticipatie aan vanuit Maastricht, Zuid-Limburg. Cliënten worden bij ons ondersteund om (opnieuw) aan het reguliere maatschappelijke leven deel te nemen. Azaro is er voor kwetsbare doelgroepen die hun kwaliteiten en passie willen (her)ontdekken en toepassen.
 
We geven individuele aandacht aan onze cliënten en zijn of haar wensen en mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten. Onze kleinschaligheid en individuele aandacht zorgen voor maatwerk. We werken aan het vergroten van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zingeving in het leven.
 
Speciaal voor vrouwen
We steunen vrouwen die, op welke manier dan ook, buiten onze maatschappij vallen, omdat ze laag- of niet opgeleid zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Daarbij kan ook een afwijkende culturele achtergrond een belemmerende werking zijn geweest bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden die in Nederland nodig zijn om aan de maatschappij te kunnen deelnemen.
 
Speciaal voor mannen
Hierbij denken we aan cliënten die psychische problemen hebben, werkloos zijn of moeilijk aan de slag komen. Hieronder vallen ook cliënten met verslavingsproblematiek of cliënten die de verslaving achter zich hebben gelaten en een nieuw netwerk willen opbouwen. Het gaat in ieder geval om kwetsbare doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om (opnieuw) aan de maatschappij te kunnen deelnemen.
 
Wat wij bieden
Binnen een veilige en kleinschalige omgeving met een overzichtelijke ‘werkomgeving’ bieden wij de gelegenheid om te herstellen en te werken aan persoonlijke en professionele groei. Dit gebeurt door middel van werkzaamheden die er écht toe doen, in een gastvrije en vertrouwelijke omgeving. Aan de hand van gevarieerde activiteiten die helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen, slagen onze cliënten erin om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten.
 
Financiële ondersteuning
Ook schulden kunnen een belemmerende werking hebben op het psychisch welzijn. Wij bieden budgetbeheer voor cliënten van Azaro en willen daarmee bijdragen aan het toekomstperspectief van onze cliënten.  
 
Activiteiten
Azaro biedt activiteiten aan die aansluiten bij de interesses van onze cliënten. Klik in het menu op activiteiten voor meer informatie hierover.