Doelen

Werken bij ons helpt cliënten hun gedachten ergens anders op te richten. Ze hebben een doel voor de dag. Cliënten zullen ervaren dat zij tijdens het werken minder stilstaan bij hun problemen. Bezig zijn met werk geeft cliënten de mogelijkheid om hun oude wereld achter zich te laten. Tevens zorgt het in bepaalde gevallen voor de ontlasting van de thuisomgeving (respijtzorg). De werkzaamheden zijn vaak concreet en duidelijk, waardoor deze aansluiten bij de belevingswereld. Bij ons vindt het leerproces plaats in een echte werkomgeving, waardoor er geen kunstmatig gecreëerde situaties nodig zijn om te leren. Cliënten die, om welke reden dan ook, vervreemd zijn van de samenleving, kunnen bij ons opnieuw betrokken raken. 
 
Azaro is ook een omgeving vol levensprocessen die cliënten inzicht kunnen geven in hun eigen leven. Daarbij biedt Azaro deelnemers ook een andere omgeving dan zij gewend zijn. Deelnemers ervaren dat ze de rol van medewerker hebben en niet die van cliënt. Ze leren daardoor dat ze bepaalde kwaliteiten hebben en hoe ze deze kwaliteiten kunnen inzetten. De waardering die ze daarvoor krijgen en voelen, zorgen ervoor dat het zelfvertrouwen van deelnemers groeit en zij zich welkom voelen.
 
Zingeving en empowerment
Bij Azaro gaat het erom dat je je gewaardeerd voelt om wie je bent. Het is mogelijk om samen met collega’s mee te werken aan dagelijkse werkzaamheden, of aan niet-dagelijkse werkzaamheden, ieder naar zijn eigen capaciteit. Het hebben van zinvol werk heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Door de werkzaamheden leren deelnemers om inzicht te krijgen in hun eigen talenten. De contacten uit de omgeving en collega’s vergroot het aantal sociale relaties en vormt daarmee een basis voor eigenwaarde en verdere ontwikkeling.
 
Participatie
Mensen willen van betekenis zijn, voor zichzelf en voor anderen. Actief bezig zijn geeft mensen zingeving en een verhaal om aan anderen te vertellen. Actief bezig zijn geeft ook meer structuur in het eigen leven en een betere conditie, waardoor de zorg voor henzelf en eventuele kinderen makkelijker wordt en er betere keuzes kunnen worden gemaakt om sterker in het leven te staan. De kennis en ervaring die deelnemers opdoen kunnen zij inzetten in hun eigen leefomgeving of in de toekomst op de werkvloer.