Home

Dit jaar 2021 is de vrije expressie veel meer uitgebreid. Dit is i.v.m. covid 19 een buiten activiteit. Dit wordt onder een groot afdak gegeven, waar de frisse lucht doorheen waait.

Hier worden memoria van cliënten in gips en andere materialen verwerkt tot kunstwerken. Deze schilderijen zijn te koop.

In de kunst is deze stroming bekend als ARTE POVERA. ARTE POVERA is een genre in de beeldende kunst van de 20ste eeuw en hedendaagse kunst. Het is 1 van de meest vrije kunstvormen, die er bestaat. Alle afgedankte materialen kunnen gebruikt worden. RECYCLING. De cliënten die er wekelijks komen ervaren dat het bezig zijn met vrije expressie, zeer ontspannend is.

Nergens anders aan denken dan aan het ontstaansproces. En je gevoelens de vrije loop te laten. Wij kunnen constateren dat cliënten, die deelnemen aan de vrije expressie buiten, een positieve groei hebben meegemaakt.

______________________________

Azaro biedt dagbesteding en arbeidsparticipatie aan vanuit Maastricht, Zuid-Limburg. Cliënten worden ondersteund om (opnieuw) aan het reguliere maatschappelijke leven deel te nemen. Azaro is er voor kwetsbare doelgroepen die hun kwaliteiten en passie willen (her)ontdekken en toepassen.

We geven individuele aandacht aan onze cliënten en zijn of haar wensen en bieden mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten. Onze kleinschaligheid en individuele aandacht zorgen voor maatwerk. We werken aan het vergroten van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zingeving in het leven.